Rodzaje masażu sportowego

Masaż treningowy
Ten rodzaj masażu stosowany jest w okresie całego cyklu treningowo - startowego i nazywa się go także masażem przygotowawczym lub kondycyjnym. Ponieważ zawodnicy podlegają dużym obciążeniom fizycznym i psychicznym, celem masażu treningowego jest przede wszystkim poprawienie ogólnej wydolności organizmu, zwiększenie jego odporności na obciążenia fizyczne i psychiczne.
Masaż treningowy jest dodatkowym obciążeniem dla zawodnika, dlatego powinien być wykonywany z uwzględnieniem tygodniowego cyklu treningów. W masażu tym najczęściej stosuje się mocne rozcierania i ugniatania. Ich intensywność, głębokość i czas trwania zależy od dyscypliny, jaką uprawia zawodnik oraz jego cech indywidualnych.

Masaż przed zawodami
Masaż przed zawodami wykonywany jest następnego dnia po ostatnim masażu treningowym i stosowany jest do dnia startu. Masaż przed zawodami ma umożliwić zawodnikowi osiągnięcie możliwie najlepszej gotowości startowej. Celem tego masażu będzie wydobycie z zawodnika maksimum możliwości psychofizycznych po to, aby w pełnej gotowości mógł on stanąć do walki sportowej.

Masaż startowy
Wykonuje się go tuż przed startem, zwany jest także masażem przedwysiłkowym, mobilizującym, normalizującym lub zapobiegawczym. Ma on poprzedać rozgrzewkę i najlepsze efekty przynosi, gdy ćwiczenia rozpoczną się w czasie dłuższym niż 4 min. po masażu. Czas trwania masażu uzależniony jest od części ciała objętych masażem, a czas masowania jednej części ciała objętych masażem, a czas masowania jednej części ciała nie powinien przekraczać 10 minut. Masaż startowy sprawia, że aparat więzadłowo - stawowy zachowuje elastyczność, zwiększa się zdolność skurczowa mięśni i tym samym stają się bardziej odporne na urazy.

Masaż powysiłkowy
Masaż powysiłkowy (regeneracyjnym) przeprowadza się w przerwie między poszczególnymi startami oraz przede wszystkim bezpośrednio po zawodach sportowych. Zadaniem tego masażu jest doprowadzenie w krótkim czasie organizmu sportowca po dużym wysiłku do stanu prawidłowego. Udowodniono, że działanie masażu regeneracyjnego przewyższa 2-3-krotnie działanie biernego odpoczynku.
Masaż podtrzymujący
Masaż podtrzymujący, zwany masażem podtrzymująco - kondycyjnym, stosowany jest w okresie przejściowym, tzw. na początku sezonu lub po nim, czyli w czasie przerwy w regularnych zajęciach sportowych. Wtedy to sportowiec przestaje trenować lub znacznie redukuje obciążenia. Zadaniem tego masażu jest utrzymanie organizmu sportowca w sprawności fizycznej. Najczęściej stosuje się masaż całkowity, wykonywany co drugi dzień, w celu aktywizacji układów ruchowego, krążenia i nerwowego.